Velkommen til Dorthe Mariehjemmet

3. august 2020

Kære Pårørende.
Det kan ikke undgås at fortællinger og debatten om plejehjem og omsorgssvigt berør os. Som beboere, pårørende og medarbejder rammes vi, om end vi muligvis reagerer forskelligt.

Personligt bliver jeg på én gang vred og bange.

Jeg er berørt af, at mennesker overhovedet kan komme til at handle så kynisk. Og ligesom andre forsøger jeg at forstå hvorfor det sker.

Jeg finder ingen entydige svar, men mest peger det på, at der må være tale om mennesker, der slet ikke er egnede til at arbejde i ældreplejen eller omsorgsfag.

Det kan der være flere grunde til.

Måske er de ikke lært op til at forstå hvordan man støtter, plejer og møder mennesker, der ikke længere af den ene eller anden grund kan klare sig selv. Måske er det ikke almindeligt at undre sig og spørge kolleger om råd. Og måske har medarbejderne urimelige arbejdsvilkår, der gør at tiden og mangel på hænder bliver deres forklaring.

Men det er ikke en forklaring, der kan stå alene, som jeg ser det.

Jeg mener, at vi til hver en tid selv har indflydelse på måden, hvorpå vi tilgår og løser de opgaver, der er vores. Det er netop derfor, at vi på Dorthe Mariehjemmet har prioriteret at arbejde aktivt med husets værdier.

Det er afgørende at vi, der er betroet at pleje og hjælpe andre mennesker, er nysgerrige og rummelige og bruger vores faglighed til at løse den fælles kerneopgave. På Dorthe Mariehjemmet kan vi godt genkende travlhed, og især i sommerperioden er vores hverdag præget af hjælp fra timelønnede og vikarer, der ikke har den samme rutine og erfaring som vores faste personale i arbejdet med beboerne.

På min vej rundt i huset møder jeg glæde og engagement, og jeg oplever dedikerede medarbejdere, der også stiller spørgsmål og krav til mig som forstander, når der er noget, der undrer eller som ikke fungerer. Og det er sådan det skal være.

Det ER et ledelsesansvar at skabe og sikre rammerne ud fra de præmisser, der er, og uden medarbejdernes tilbagemelding og dialog kan det ikke lykkes.  Dorthe Mariehjemmet har været ramt af en økonomisk krise, som vi heldigvis ser vende til det bedre. Det er kun gået sådan på grund af stram styring og stor indsats fra personalet. Vi fortsætter den gode udvikling og glæder os over, at vi blandt andet har kunnet købe nye hjælpemidler og madrasser til gavn for beboere og arbejdsmiljøet.

Vi har flere ting på ønskelisten og ved de vil komme, fordi vi løfter denne opgave i flok.

Jeg håber, at I som pårørende vil henvende jer til mig, hvis I har lyst til at dele jeres oplevelser og tanker med mig. Jeres mening er også betydningsfuld for hverdagen og den positive udvikling på Dorthe Mariehjemmet.

Venlig hilsen

Anne Munk
Konstitueret Forstander
amu@mariehjem.dk