Dorthe Marie Husets Venner er en støtteforening, der har til formål at yde støtte i form af arrangementer til glæde for beboerne på Dorthe Mariehjemmet. Den selvejende almene ældreboliginstitution Dorthe Marie Dorthe Fonden

Velkommen på Dorthe Mariehjemmets hjemmeside. Tast her: temahæfter for at læse om INDFLYTNING PÅ PLEJEHJEM og INDHOLD I DAGLIGDAGEN. Tast her: årsrapport for at se Dorthe Mariehjemmets årsrapporter.  Se video om Dorthe Mariehjemmet:  

Klik på de enkelte elementer på “træet” for at komme ind på den enkelte virksomheds forside.

Klik på fanerne til venstre for de respektive temaer.

Dorthe Mariehjemmet er nyrenoveret og fremstår som et tidssvarende plejehjem og et boligselskab med 90 moderne plejeboliger til ældre med plejebehov.

Dorthe Mariehjemmet har indgået kontrakt med Rødovre Kommune, der er myndighed i forhold til at bevilge plejehjemsplads. Kommunen betaler en døgnpris for de borgere, som bevilliges en plejehjemsplads.

Dorthe Mariehjemmet er en selvejende institution, ledet af en bestyrelse. Huset er opdelt i 6 leve/bo-grupper fordelt på tre afdelinger.

Dorthe Mariehjemmet arbejder efter en udviklingsmodel, som kendes som Excellence-modellen og er udvalgt til – som én af blot to institutioner – at indgå i et EU-udviklingsprojekt 2010- 12 med det formål at tilpasse modellen til den sociale sektor på EU-niveau. Dorthe Mariehjemmet er i sammenhængen akkrediteret (EQuass = European Quality assurance in Social Services). Læs evt. mere om EQuass på http://www.epr.eu/index.php/equass.

Læs mere om

Kostpolitik, Retsstilling, Informeret samtykke, Aktindsigt, og værgemål

Kvalitetspolitik, Kvalitetsstandard – pleje, Kvalitetsstandard – omsorg, Kvalitetsstandard – ernæring, Kvalitetsstandard – rengøring, og Kvalitetsstandard – tøjvask

Dorthe Mariehjemmet havde 40 års jubilæum  i 2009 og udgav i den anledning et festskrift.
Dorthe Mariehjemmet · Rødovrevej 325 · 2610 Rødovre · Tlf 36 70 53 00 · dorthe@dorthehjem.dk