Dorthe Marie Husets Venner er en støtteforening, der har til formål at yde støtte i form af arrangementer til glæde for beboerne på Dorthe Mariehjemmet. Den selvejende almene ældreboliginstitution Dorthe Marie Dorthe Fonden

Velkommen til Dorthe Mariehjemmets hjemmeside.

Gå på opdagelse og få mere viden…

Klik på de enkelte elementer på “træet” for at komme ind på den enkelte virksomheds forside.

Klik på fanerne til venstre for de respektive temaer.

Klik på temahæfter for at læse om INDFLYTNING PÅ PLEJEHJEM og INDHOLD I DAGLIGDAGEN.

Klik på årsrapport for at se Dorthe Mariehjemmets årsrapporter.

Se video om Dorthe Mariehjemmet: https://www.youtube.com/watch?v=cgRE8nC39DQ

Dorthe Mariehjemmet er en selvejende institution, ledet af en bestyrelse. Huset er opdelt i 6 grupper fordelt på tre afdelinger.

Dorthe Mariehjemmet er et tidssvarende plejehjem og et boligselskab med 90 moderne plejeboliger til ældre med plejebehov.

Dorthe Mariehjemmet er med i Mariehjemsfællesskabet.

Klik på http://www.mariehjem.dk/ for at læse mere om Fonden Mariehjemmene.

Dorthe Mariehjemmet arbejder efter en udviklingsmodel, som kendes som Excellence-modellen og blev i 2010 akkredditeret af EQuass for god kvalitet.

Klik på http://www.epr.eu/index.php/equass.

Dorthe Mariehjemmet har en samling af dokumenter, som understøtter kvalitetsarbejdet.

Klik på det enkelte dokument, hvis du vil læse mere om:

Kostpolitik,Retsstilling, Informeret samtykke, Aktindsigt,værgemål

Kvalitetspolitik, Kvalitetsstandard – pleje, Kvalitetsstandard – omsorg, Kvalitetsstandard – ernæring, Kvalitetsstandard – rengøring, og Kvalitetsstandard – tøjvask

Dorthe Mariehjemmet havde 40 års jubilæum  i 2009 og udgav i den anledning et festskrift.
Dorthe Mariehjemmet · Rødovrevej 325 · 2610 Rødovre · Tlf 36 70 53 00 · dorthe@dorthehjem.dk