Bestyrelsen for Dorthe Mariehjemmets ledelse består af x medlemmer. Her ses bestyrelsens sammensætning:

Paul Laccopidan
Kirsten Ærø
Rose Petersen, personalevalgt
Anette Frey Larsen