15. juni 2020

Kære Pårørende.

Vi lever i en svær tid.

Hele verden er optaget af Covid19 som påvirker vores hverdag meget.

Nu bliver der lukket lidt mere op i samfundet og vi følger udviklingen tæt.

Vi har netop i dag meldt ud i huset og til jer, hvordan vi kan håndtere besøg på boliger i særlige tilfælde. Jeg tror, vi kan løfte opgaven sammen og bevare et sikkert hus uden smitte.

Ud over dette, står Dorthe Mariehjemmet i en ganske vanskelig økonomisk situation.

Vi går ind i en periode, hvor vi ganske enkelt ikke har de samme ressourcer. I skal vide at vores værdier og ønsker for beboerne er de samme. Vi er stadig dedikerede til opgaven og ønsker at løse den bedst muligt.

Vi vil derfor se meget nøje på arbejdsgange og kritisk vurdere hvordan vi bruger vores ressourcer i forhold til beboernes livskvalitet.

Medarbejderne er inddraget i processen og har et stort ord at skulle have sagt, da de kender arbejdsgange og behov bedst.

Men spares skal der desværre.

Det vil I også kunne mærke.

Vi har gennem den seneste uge samlet idéer blandt personalet til hvordan vi kan optimere arbejdsgange og arbejde smartere med færre forstyrrelser.

Nogle af de ting vi har valgt, vil påvirke jer direkte.

Telefontid

Vi beder om så vidt muligt at kontakte grupperne inden for et afgrænset tidsrum. Vi indfører med det samme telefontid mellem 11-12, 13-14 og igen 18.30-19.30.

For booking af tider i haven, skal I kontakte administrationen på 36730201 og booke en tid.

Vi indfører mulighed for at booke en dobbelttid i haven, men kun en gang ugentligt. Hvis der er ledig kapacitet, kan vi skrue op for hyppigheden.

Frivillige i huset

Som noget nyt vil vi (igen) inddrage frivillige i huset til støtte for medarbejdere og adspredelse af beboere. Nogle af jer husker Eva, der var ansat i gruppe D. Hun vil blandt andet hjælpe med at følge beboere til haven til besøg af jer. Hvis I kender nogen eller selv har lyst til at være frivillig hører vi gerne fra jer.

Ændret fremmøde og mødetidspunkter for personalet

Vi har i samråd med medarbejdere set på fremmødet, så det rammer der, hvor der er flest opgaver og flest vågne beboere.

Fremmødet er ændret, så der året ud ikke længere er 4,5 medarbejdere i dagvagt, men 4 i hver gruppe. Om aftenen er ’flyveren’, der mødte fra 17-22 fjernet. Der møder en aftenvagt kl 14-22 og en 15-23. Det forventer vi giver et løft om eftermiddagen. Om natten er der 3 eller 4 medarbejdere i hele huset. I vil kunne mærke, at medarbejderne skal løbe stærkere og prioritere anderledes.

Måltider

Siden udbruddet af Covid19 har vi serveret den varme mad kl 12 og smørrebrød kl 17.30.

Det fungerer i praksis, men beboerne spiser måske mindre. Det er ikke hensigtsmæssigt. Der er stadig tilbud om ernæringsrigtige mellemmåltider.

Alligevel ser vi på om vi kan gøre noget anderledes hurtigt, så beboerne tilbydes mad på en måde, så de får mere lyst til at spise mere og at det er hyggeligt og rart – det er givet godt ud.

Sct. Hans

Sct. Hans bliver markeret i huset i grupperne med musik og sang. Køkkenet laver en skøn kage og serviceteamet sørger for, at vi kan pynte lidt op indendørs.

Bålet må vente til en anden gang. Som jeg sagde sidste år i min Sct. Hanstale, ønsker jeg ikke at brænde hekse af på Dorthe Mariehjemmet. Vi er ikke bange for hekse eller forskeligheder – vi lever af dem og i dem.

Vores organisation har ændret sig inden for den seneste måned. Bestyrelsesformand Torben Larsen bakker op om ledelsesopgaven. Vi deler opfattelse af vigtigheden af at bevare et værdistærkt hus som selvejende institution. Den fremtidige struktur er ikke kendt endnu.

Jeg håber I forstår vores situation og I er meget velkomne til at henvende jer til mig.

Det er bedst, hvis I har mulighed for at maile til mig amu@mariehjem.dk, så vil jeg svare jer hurtigt eller tage kontakt telefonisk.

Jeg ser frem til samarbejdet

Anne Munk

Konstitueret Forstander

9. juni  2020.

Kære pårørende.

Det begynder at lysne lidt med hensyn til at besøge hinanden igen. Her er pressemeddelelse fra 9. juni:

Der har siden marts måned været fastsat begrænsninger for besøg på landets plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse, herunder psykiatriske afdelinger og klinikker. Hovedpunkter i den nye model er at:

  • Besøg skal som udgangspunkt gennemføres udendørs. Og man kan ikke længere forbyde et udendørsbesøg.
  • Besøg kan stadig ske indendørs, hvis der er tale om en kritisk situation.
  • Som noget nyt, bliver der også mulighed for at få besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner, som beboeren eller patienten selv udpeger. Hvis en beboers eller patients helbred eller de fysiske rammer på plejehjemmet eller sygehuset gør, at besøget ikke kan foregå udendørs.
  • Ift. sygehusene vil besøgspersonen også kunne ledsage patienten til behandling, undersøgelse eller samtale, mens patienten er indlagt. Det samme gælder ved ambulant behandling, undersøgelse eller samtale.
  • Det vil være ledelsen på plejehjemmet eller sygehuset, der i den konkrete situation beslutter, om der kan ske besøg eller ledsagelse. Her skal der bl.a. tages hensyn til, om besøget kan ske på en forsvarlig måde.
  • Der vil være mulighed for, at man som pårørende – på frivillig basis – lader sig test forud for besøg på plejehjem, sygehus m.v.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil som opfølgning på de nye regler opdatere de påbud, som er givet til bl.a. kommunalbestyrelser og regionsråd om besøgsrestriktioner på bl.a. plejehjem og sygehuse. Desuden er Sundhedsstyrelsen i gang med at opdatere de nuværende retningslinjer.

”Vi har arbejdet for at finde forsvarlige og langsigtede løsninger. Det er alfa og omega, at en gradvis genåbning sker på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, og at vi sikrer, at både beboere, patienter, pårørende og personale kan føle sig trygge. Vi har en offensiv teststrategi, der blandt andet omfatter smitteopsporing, og det skal hjælpe til at finde skjule smittekæder. Desuden er det vigtigt, at medarbejderne i sundheds- og ældresektoren følger retningslinjerne for brug af værnemidler”, siger Magnus Heunicke.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer offentliggøres torsdag den 11. juni 2020.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet 9. juni 2020

Først herefter kan vi lukke op for besøg i begrænset omfang på Dorthe Mariehjemmet. Vi glæder os til at se jer igen og til samarbejdet omkring denne vanskelige situation, så vi forbliver uden Covid19 smitte på Dorthe Mariehjemmet.

Venlig hilsen Anne Munk

 

 

29. maj 2020:

Dorthe Mariehjemmet oplever at mange pårørende ønsker at besøge eller gå en tur med deres kære – se her hvorfor det ikke kan lade sig gøre

20. maj 2020:

Alle beboere på Dorthe Mariehjemmet har d.d. modtaget følgende brev

Se vores særlige coronaside med informationer til pårørende her. 

Dorthe Mariehjemmet, der er fra 1969, er en selvejende institution med 90 moderne plejeboliger.
Dorthe Mariehjemmet er dannet med udgangspunkt i Mariehjemmenes ”ideologi”. Dens kerne er: Man skal ikke lave institutioner! Man skal lave hjem! Uanset årsagen til at man skal bo under anderledes vilkår, skal det fastholdes, at ens bopæl er ens hjem!

Dorthe Mariehjemmet er en selvejende institution, ledet af en bestyrelse. Huset er opdelt i 6 grupper fordelt på tre afdelinger. Dorthe Mariehjemmet er et tidssvarende plejehjem og et boligselskab med 90 moderne plejeboliger til ældre med plejebehov.

VIGTIG MEDDELELSE – Dorthe Mariehjemmet har besluttet følgende

På grund af Corona-situationen, har vi valgt at lukke for besøgende til Dorthe Mariehjemmet. Den aldersgruppe, som bor på plejehjem som Dorthe Mariehjemmet hører blandt de mest sårbare lige nu. Det kan være dødeligt at få smitten indenfor. Derfor har vi valgt at sige nej tak til besøg lige nu på Dorthe Mariehjemmet.

Vi ved godt, det er hårdt ikke at kunne besøge sine nærmeste på plejehjemmet. Men vi gør alt, hvad vi kan for at alle vores beboere har det godt.

Der vil være nogle særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt at komme på besøg. Det er i forbindelse med at beboeren bliver syg eller er døende. I disse tilfælde vil vi tage direkte kontakt til de pårørende for at aftale nærmere om besøg. Hvis I som pårørende har behov for telefonisk eller elektronisk kontakte til beboeren, er personalet naturligvis gerne behjælpelig med det.

Vi vil informere nærmere her på hjemmesiden, når situationen ændrer sig.

Herudover vil vi gerne sende et jævnligt nyhedsbrev til alle pårørende. I den forbindelse er vi blevet klar over, at vi ikke har mailadresser på alle pårørende. Vi beder derfor alle pårørende, som er interesseret i at modtage nyheder fra Dorthe Mariehjemmet om at sende mailadressen til mbs@mariehjem.dk (send det gerne sammen med navnet på beboeren).

På forhånd tak for jeres forståelse.

Læs mere på vores særlige Corona-side for pårørende her

 

 

Kære pårørende på Dorthe Mariehjemmet

Tilføjet den 15. maj 2020:

Ændring af besøgsordningen til 4 dage om ugen. Besøgsordningen i haven har været en stor succes, men der er ikke så mange der bruger det lige i disse dage, hvor det er koldt og blæsende. Vi har derfor ændret  ordningen  til 4 dage om ugen, således det fra næste uge  er  mandage, onsdage, fredage og lørdage, at pårørende kan besøge deres kære og tale med dem i vores have. Vi holder øje med om der bliver behov for at lukke op i haven også tirsdage og torsdage. HUSK, at booke tid forinden i de respektive grupper –

1. sal: 3673 0206 – 2. sal: 3673 0208 – 3. sal: 3673 0210

Alle besøg skal gennemføres i perioden kl. 13-17, og må højst vare 20 minutter.  Der er hver dag er en gårdvagt i haven i den givne periode, som hjælper beboere og pårørende, så gruppens medarbejdere ikke er bundet til at opholde sig i haven.

13. maj 2020

Ny forstander på Dorthe Mariehjemmet
Forstander Henrik Nord har opsagt sin stilling, så han fratræder den 31. august 2020. I perioden frem til fratrædelsen fritages Henrik Nord for arbejde men står til rådighed for bestyrelsen for særlige opgaver.

Souschef Anne Munk konstitueres som forstander indtil videre og vil sammen med sygeplejefaglig leder, Ulla Thanning, udgøre Dorthe Mariehjemmets daglige ledelse.

Tilføjet den 12. maj 2020:

Af hensyn til beboerne og for at alle kan få besøg, har vi indført disse regler for havebesøg hos Dorthe Mariehjemmet:

 • Hvert besøg varer højest 20 minutter. (Flere beboere har svært ved besøg af længere varighed).
 • Det er ikke muligt at booke flere besøg til samme beboer pr. dag.
 • Alle besøg skal aftales med personalet i gruppen, som noterer det i en særlig havekalender.
 • Hver beboer må højest have 3 besøg pr. uge.
 • Det er forbudt at medbringe og indtage mad- og drikkevarer under besøget.
 • Der er derimod tilladt (og meget velkomment) at medbringe gaver, som beboeren kan tage med op.
 • Vi har en fast medarbejder i haven hver dag (mandag til lørdag) fra kl. 13-17. Alle besøg skal foregå i denne periode.
 • Den faste medarbejder sørger for at spritte af før og efter besøget, og serverer gerne en kop kaffe.
 • Vi opfordrer pårørende til at vente med at ringe til efter kl. 10.30 – så personalet har nærvær og tid til at tage sig af beboerne i morgenplejen.
 •  Føler du dig sløj, har hoste eller har feber, beder vi dig blive væk og udsætte besøget nogle dage til du er rask.

 

Værnemidler
Rødovre Kommune har besluttet, at der skal benyttes yderligere værnemidler, når personalet er i tæt kontakt med beboerne på alle kommunens plejehjem.
Personalet har hele tiden haft megen fokus på korrekt håndhygiejne, afstand og brug af de korrekte værnemidler.
Det vil være nyt for beboerne at se, at personalet anvender ansigtsdækkende visirer i de fleste situationer, hvor tæt kontakt er nødvendig. Det kan være svært for beboerne at genkende personalet, men vi vil gøre alt for, at de føler sig trygge i kontakten med personalet.
Vi anvender kun visirer der, hvor det er nødvendigt for at nedsætte smitterisikoen mellem beboere og personale.
I det tilfælde, at en af vores beboere får påvist smitte med COVID-19, arbejder vi efter en allerede fastlagt retningslinje, med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens og Statens Seruminstituts anvisninger. Her vil vi benytte alle de anbefalede værnemidler.
Heldigvis har det endnu ikke været aktuelt på Dorthe Mariehjemmet.

 

Tilføjet den 7. maj 2020:

Alle på Dorthe Mariehjemmet har det godt
På Dorthe Mariehjemmet har vi stadig ingen smittede beboere. Og det er vi glade for!
Alle beboerne har det godt, men savner den daglige fysiske kontakt med jer pårørende. De fleste beboere er jævnligt i telefonisk kontakt med pårørende eller via Facetime. Besøgsordningen i haven fungerer rigtig godt, og mange af husets beboere nyder at se pårørende gennem hegnet. Nu udvider vi ordningen, som du kan læse om her:

Udvidelse af besøgsordningen
Den succesfulde besøgsordning i haven udvides nu, så pårørende nu får adgang direkte til en del af haven, og således kan mødes med beboerne inde i selve haven under sikre forhold.
Der er etableret 4 besøgsstationer i haven, således at 4 beboere kan have besøg på samme tid. Pårørende skal benytte en særlig låge (lige ved siden af nedgangen til kælderen bag køkkenet) -Følg skiltningen, mens beboerne kommer ind i haven ved elevatortårnet.

I bedes stadig aftale besøget telefonisk med gruppens medarbejdere. Ring op til de folk i den gruppe, som I forvejen kender så godt – og aftal en tid for jeres næste besøg. Alle besøg skal gennemføres i perioden 13-17 mandag til lørdag, og må højest vare 20 minutter. Vi henstiller til, at der kun kommer 2 pårørende af gangen på besøg – og at der ikke medbringes mad- og drikkevarer til fortæring ved besøget. Vi byder på en kop kaffe.
Vi opfordrer pårørende til at vente med at ringe til efter kl. 10.30 – så personalet har nærvær og tid til at tage sig af beboerne i morgenplejen.

Vi sørger for, at der hver dag er en medarbejder i haven i den givne periode, som hjælper beboere og pårørende, så gruppens medarbejdere ikke er bundet til at opholde sig i haven. Denne medarbejder vil spritte kontaktflader af efter hvert besøg.
Der er ligeledes lavet en kalender i Outlook til personalet, hvor gruppen kan plotte alle aftaler ind, så vi ikke pludselig har et sammenrend af mange besøg på samme tid, men kan fordele besøgene over dagen.

På billedet herunder kan I se billedet af den ene af besøgsstationerne – som netop er blevet gjort klar i haven. Der er naturligvis glas imellem, selvom det er svært at se på billedet.

 

Gaver må gerne afleveres til beboerne
Vi hører, at der er pårørende der er blevet afvist i forbindelse med at aflevere gaver til deres nærmeste. Det er selvfølgelig en fejl. Vi må gerne modtage gaver til beboerne – via døren ved Rødovrevej 325.

 

 

Tilføjet den 15. april 2020:

Påsken har været god på Dorthe Mariehjemmet. Der er en enkelt beboer, som i påsken blev testet for Corona. Heldigvis blev vedkommende testet negativ, og var altså ikke smittet med Covid-19. De pårørende har fået besked direkte.

Efter at en medarbejder før påske blev testet positive, er flere medarbejdere blevet testet henover påsken. Alle har heldigvis været negative, og altså ikke smittet.

I påsken har en lokal virksomhedsejer I Rødovre doneret blomster til samtlige plejebeboere i kommunen. På beboernes vegne takker vi mange gange. Blomsterne har givet stor glæde blandt beboerne.

Herudover har Hotel D’Angleterre doneret blomsteropsatser til 4 Mariehjem på Sjælland, heriblandt Dorthe Mariehjemmet. Vi takker Hotel D’Angleterre for de flotte blomster.

 

Onsdag den 15. april fik beboerne på Dorthe Mariehjemmet en koncert. Islev Kirkes organist og sanger optrådte med sang og musik på parkeringspladsen, mens alle husets beboere sad I vinduerne og I haven og nynnede med på de kendte danske sange.

Det er stadig muligt for pårørende at komme forbi og aflevere breve og gaver. De kan afleveres I administrationen ved indgangen mod Rødovrevej.

Det er også stadig muligt at facetime med beboerne. Aftal venligst et tidspunkt med personalet I gruppen.

Har man som pårørende lyst til at sende et brev til en beboer, tilbyder vi, at man kan maile brevets indhold (incl. fotos) til dorthe@mariehjem.dk . Vi printer herefter brevet, lægger det i en kuvert og afleverer det til pågældende beboer.

Endelig er det muligt at man i visse tilfælde kan mødes og snakke gennem hegnet til haven. Det vil under alle omstændigheder være en individuel vurdering. Nogle beboere vil ikke få gavn af et sådan møde, og vil blot blive forvirret. Derfor skal det aftales på forhånd med personalet i gruppen.

Tilføjet den 8. april 2020:

Flere pårørende har spurgt, om de må have samvær med beboere i Dorthe Mariehjemmets have. Det har vi hidtil afslåede af smitteårsager.

Men vi vil gerne åbne op for, at man i visse tilfælde kan mødes og snakke gennem hegnet. Det vil under alle omstændigheder være en individuel vurdering. Nogle beboere vil ikke få gavn af et sådan møde, og vil blot blive forvirret. Derfor skal det aftales på forhånd, og det skal aftales med den koordinerende i gruppen (eller en anden koordinerende i huset). Anmod eventuelt om et sådan møde gennem hegnet på telefon 21322452.

Tilføjet den 7. april 2020:

Dorthe Mariehjemmet arbejder stadig hårdt på at være et smittefrit plejehjem.

Alle beboere har været raske. I sidste uge var der en enkelt beboere, som hostede en del. Vedkommende blev straks testet, og testen var negativ. De pårørende er blevet orienteret. Vi har således endnu ikke fået Covid-19 blandt husets beboere. Hvis en beboer får Covid-19 symptomer, bliver læge og testhold tilkaldt, og de pårørende får straks besked.

Indtil nu har vi haft en enkelt medarbejder, som blev testet positivt for Covid-19 og flere medarbejdere, som er blevet testet negativt. Så snart en medarbejder får symptomer, som minder om Covid-19, bliver vedkommende straks sendt til test på Rigshospitalet. Og indtil nu har der altså kun været en enkelt, som har vist sig at være smittet.

Vi forsøger at en hverdag, som er så normal som muligt. Selvfølgelig har vi været nødt til at aflyse aktiviteter, hvor mange er samlet, men personalet i de enkelte grupper laver aktiviteter i grupperne, så der bliver adspredelse i hverdagen. Vores huspianist, Daniel, kommer herudover rundt i grupperne og spiller musik for beboerne. Islev Kirkes organist og kirkesanger har tilbudt os en koncert en af påskedagene – på parkeringspladsen. Beboerne kan således følge koncerten fra vinduerne. Herudover har en lokalbager i Rødovre tilbudt muffins til samtlige plejehjemsbeboere i kommunen. De kommer også i løbet af påsken. Vi har heldigvis også haft flere pårørende, som er kommet forbi og afleveret kager, slik og andre gode sager i døren. Det har skabt stor glæde i gruppen og i huset. Og Dorthe Mariehjemmet har netop i dag foræret samtlige beboere et påskeæg. Alle medarbejdere har også fået et påskeæg for deres store indsats i denne tid. Alle, der ønsker at komme forbi med lidt sødt til beboerne er velkommen til at ringe til kontaktpersonen eller til gruppen for at aftale tid.

Flere benytter også muligheden for at facetime med beboerne. Det har været skønt at se de glade ansigter hos beboerne, som har ‘sludret’ med familien via vores Ipads. Pårørende, som ønsker at facetime, kan henvende sig til gruppen.

Vi ønsker alle pårørende en glædelig påske.

Bedste hilsener

Henrik Nord, forstander

 

Tilføjet den 27. marts 2020:

Disse Corona-tider er svære for jer og for beboerne. Vi oplever, at beboerne savner jer, savner jeres besøg og jeres omsorg. Og vi hører fra flere af jer, at I også savner jeres beboere og at komme på besøg i huset.

Vi er naturligvis ærgerlige over, at tingene lige nu er, som de er. Men vi forsøger at beskytte beboerne, og prøver at holde Corona-smitten ude af Dorthe Mariehjemmet.

Det har naturligvis en række omkostninger. For udover at I som pårørende ikke kan besøge os, har vi også lukket døren for håndværkere, serviceteknikere, flyttemænd og mange flere, som i det daglige får huset til at fungere. Og husets medarbejdere arbejder hårdt på at holde alle – både beboere og medarbejdere – raske og på at bevare det gode humør. Indtil nu har vi ikke haft Corona I huset, og vi satser på ikke at få smitten indenfor døren.

Med jævne mellemrum vil vi her på siden bringe nyheder fra huset. Både om stort og småt. Og vi er lige nu ved at tage en masse billeder, så I kan få et indtryk af dagligdagen i huset. Nærmere om det senere.

Vi har også anskaffet en Ipad til hver etage. Ideen er, at de skal bruge til at facetime med jer pårørende. Kontakt jeres kontaktperson, hvis I ønsker at reservere tid til en facetime-samtale med jeres beboer.

Har du som pårørende lyst til at skrive et brev til din beboer, er det nu muligt. Skriv teksten i en mail, send den til dorthe@mariehjem.dk, skriv ‘Brev til NN’ i emnefeltet (NN = beboerens navn og bolignummer), og skriv så din personlige besked. Vi vil så printe brevet ud og give det til beboeren i en kuvert. Visse beboere vil naturligvis få læst brevet højt.

Pas godt på jer selv derude. Vi passer på jeres kære her på Dorthe Mariehjemmet.

 

Ulla Thanning, Sygeplejefaglig leder

Anne Munk, Souschef

Henrik Nord, Forst