Else Mariehjemmet modtager borgere fra hele landet, som er visiteret til en plejebolig. Alle kommuner kan, hvis borgeren ønsker det, visitere til Else Mariehjemmet på samme måde, som de visiterer til egne plejeboliger. 

Ønsker man at være beboer på Else Mariehjemmet, skal skal man kontakte egen hjemkommune, som så sender betalingstilsagnet direkte til Else Mariehjemmet, hvorefter beboeren kommer på plejehjemmets egen venteliste.

Else Mariehjemmets forstander visiterer fra egen venteliste beboere til en plejebolig på Else Mariehjemmet.
Else Mariehjemmet · Kystvej 33 · 3050 Humlebæk · Tlf 49 19 08 62 · else@mariehjem.dk