Velkommen til Dorthe Mariehjemmet

Mandag den 27. april  2021

Kære pårørende.

Det er glædeligt at meddele, at vi har afblæst udbrudshåndteringen igen.

Beboere på 2. sal og alle medarbejdere er blevet podet med 7 dages mellemrum og der ikke fundet nogle positive svar.

Alle personaler i plejen bruger alle stadig værnemidler og vi bliver systematisk podet for at nedbringe risikoen for at vi bringe smitte ind på plejehjemmet. Det vi vil også bede jer om stadig væk, når I besøger beboere på boligen.

Husk det også er muligt at bruge vores skønne have sammen med beboeren. Vi har tæpper og hynder så I ikke fryser.

I er som altid velkomne til at kontakte os ved spørgsmål

Glædeligt forår til alle

Anne Munk

Forstander

Udbrudshåndtering

En medarbejder, der var på arbejde i sidste uge, er desværre blevet testet positiv for Covid-19.  Den pågældende medarbejder har kun været i et afgrænset område, og har fulgt alle retningslinjer omkring brug af værnemidler, afstand og hygiejne, så risikoen for smitte i huset er meget lille. Vi gennemfører en udbrudshåndtering helt efter de gældende retningslinjer i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed og Rødovre Kommune. Vi har i de kommende dage planlagt testning for både beboere på 2. sal og for alt personale. Vi skal teste igen i næste uge og forventer svar på 2. test senest fredag den 22. april. 

Besøg

Besøg er stadig muligt på beboernes egen bolig, men vi anbefaler at besøg til beboerne på 2. sal om muligt kan vente til udbrudshåndteringen er overstået, så vi minimerer færdslen på Dorthe Mariehjemmet til gavn for alles sikkerhed.

Vi vil holde jer løbende informeret.

Hvis der er spørgsmål omkring dette, kan de rettes direkte til gruppen, eller til ledelsen på Dorthe Mariehjemmet.

Venlig hilsen

Ulla Thanning og Anne Munk