Velkommen til Dorthe Mariehjemmet

Torsdag den 25. februar 2021

Der åbnes igen for besøg

Fra den 25. februar kan beboerne på Dorthe Mariehjemmet igen frit få besøg af deres pårørende, da besøgsrestriktionerne er ophævet.

For at mindske risikoen for at sprede Covid 19 blandt de beboere, medarbejdere og besøgende, der ikke er vaccineret, bør alle fortsat overholde Sundhedsstyrelsens almindelige råd for at mindske smitte. Besøg skal af samme grund foregå i beboernes egen bolig. Der må af hensyn til forsamlingsforbuddet kun samles 5 ad gangen på boligen. Pårørende skal gå direkte til og fra boligen. Vi anbefaler fortsat brug af værnemidler og øget opmærksomhed på hygiejne under hele besøget.

Besøgsrestriktioner er ophævet af Styrelsen for Patientsikkerhed,  fordi så mange beboere på kommunens plejehjem er færdigvaccineret mod Covid-19 og har opnået fuld effekt af vaccinen.

Fra den 26. februar vil dørene til plejehjemmet igen være ulåste i dagtid som vanligt.

Vi glæder os til at byde jer velkommen og håber vi sammen kan være forsigtige, så denne positive udvikling fortsætter.

På gensyn

På ledelsens vegne Anne Munk

Tors den 25. februar 2021

Kære alle,

Jeg er glad for at kunne meddele, at den beboer, der er blevet testet som nær kontakt, nu har 3 negative test.

Beboeren er ikke blevet smittet og skal ikke længere være isoleret.

Jeg vil gerne repetere, at besøgsrestriktionerne på plejehjemmet stadig er gældende. Den enkelte beboer må få besøg i sin egen bolig af sin nærmeste pårørende, samt af yderligere to faste nære pårørende. Der må dog ikke være mere end to besøgende ad gangen.

Vi tilråder, at alle besøgende bruger værnemidler under hele besøget.

På ledelsens vegne Anne Munk