Velkommen til Dorthe Mariehjemmet

Torsdag den 22. juli 2021.

Kære pårørende.

Jeg må fortælle, at en af vores medarbejdere er nærkontakt til en person, der er positiv for Covid19. Den pågældende medarbejder er selv uden symptomer og er gået i selvisolation og bliver testet efter forskrifterne. Vi ved endnu ikke om der er tale om deltavarianten. Alligevel lader vi relevante beboere og medarbejdere teste på 4. dagen som det står beskrevet i retningslinjerne ved forekomst af deltavarianten. Denne test finder sted på mandag.

Det drejer sig om en medarbejder på 2. sal.

Vi skal ikke foretage os yderligere og I er som gæster stadig velkomne i huset.

Som altid er I velkomne til at kontakte os ved spørgsmål.

Anne Munk

Forstander

Onsdag den 16. juni 2021

Kære pårørende.

Det er en stor dag i dag.

Det er besluttet, at personale og pårørende ikke længere skal bruge værnemidler rutinemæssigt.

Det er en stor lettelse og glæde for os alle.

Jeg har her kopieret fra SST´s hjemmeside:

”Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor har vi vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko,” siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen og understreger dog:

”Det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte”.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/nir

Vi skal selvfølgelig alle tænke os om.

De der ikke er vaccinerede opfordres stadig til at lade sig teste jævnligt.

Det er stadig gældende, at man skal selvisoleres hvis man er nær kontakt og ikke vaccineret, ligesom alle skal podes på 4. og 6. dagen ved nær kontakt.

Det er rigtig vigtigt, at vi alle er opmærksomme på symptomer hos os selv eller beboerne. I så fald skal vi podes.

Det gælder stadig at vi så vidt muligt skal holde afstand, da vi ved at det er den bedste smitteforebyggelse ligesom god håndhygiejne. På samme måde er der et kvadratmeterkrav om hvor mange der må være i lokalerne indenfor og det er stadig 1 person pr. 2 km2

Vi lader spritdispenserne hænge i huset, så det er nemt at holde en god håndhygiejne for alle.

I er velkomne til at kontakte os, hvis der er noget I er i tvivl om.

Anne Munk

Fredag den 4. juni 2021

Kære beboere og pårørende.

Det er længe siden jeg har skrevet til jer med nyt fra Dorthe Mariehjemmet.

Det beklager.

Det ligger mig meget på sinde, at I er velinformerede om hvordan det går på Dorthe Mariehjemmet. Flere af jer henvender jer og det er I alle altid velkomne til.

Corona præger stadig hverdagen hos os, men slet ikke som tidligere.

Besøgsrestriktionerne er ophævede. Alle kan komme på besøg igen, men stadig kun på boligerne eller i haven, naturligvis.

For at mindske risikoen for at sprede Corona blandt de beboere, medarbejdere og besøgende, der ikke er vaccineret, skal alle fortsat overholde Sundhedsstyrelsens almindelige råd for at mindske smitte og besøgende opfordres til at få taget en test inden besøget, ligesom vi alle stadig bruger værnemidler.

Hvis I ikke er raske, skal I selvfølgelig blive hjemme.

Aktiviteter

Vi har besluttet at samles til Sankt Hans den 23. juni kl. 12, hvor vi inviterer til frokost og siden bål og sang i haven. Der er opslag i huset og på hjemmesiden. Tilmelding til grupperne. Det koster 100,- kr. at deltage for gæster. Af hensyn til forsamlingsloftet og af øvrige pladshensyn, kan vi være nødt til at begrænse antallet af gæster. Alle gæster skal kunne fremvise et coronapas enten ved at være vaccinerede eller en frisk test.

Jeg kan fortælle, at vi allerede er i gang med mange aktiviteter. Bussen er afsted igen og cyklerne er også støvet af og i gang. Vi holder sangeftermiddage om tirsdagen hvor jeg selv har den store glæde at få mulighed for at skråle i vilden sky i alle grupper. Nanna, der er assistent i gruppe B og velsignet med musiktalenter er med på elklaver.

Rundt omkring i huset foregår, der aktiviteter med bagværk, malerier, højtlæsning, spil og leg.

Islev Kirkes præster kommer igen i huset ligesom tidligere med gudstjeneste 4. tirsdag i måneden og samvær 2. tirsdag i måneden.

Vi inviterer musik ind i huset igen og vi får mange forespørgsler fra musikere, der så gerne vil herud på Dorthe Mariehjemmet.

Frivillige

Vi kunne så godt tænke os at bruge frivillige meget mere i huset. Vi kunne ønske os hjælp til ture i det blå med bussen, gåture med en eller to beboere, deltagelse og hjælp til husets aktiviteter, arrangere cafeeftermiddag, banko, hjælpe beboere i kørestol til vores ture i ZOO, teatret, eller Den Blå Planet, mmm.  Er det noget for dig eller kender du én der gerne vil være med til at skabe glæde for vores beboere? Måske sidder I med andre gode idéer? Henvendelse til Forstander Anne Munk amu@mariehjem.dk

Ny organisering

Vi har haft et stramt økonomisk år. Det har selvfølgelig præget fremmødet, men ikke vores ønsker for en høj faglig standard og stor omsorg for beboere og jer, som pårørende. Vi har fået styr på rammerne, så vi fremadrettet ikke skal stå i en lignende situation.

Huset har tidligere været organiseret anderledes med afdelingsledere på de tre etager.

Det er efterspurgt blandt personalet i plejen at have en daglig leder tæt på. Det har vi lyttet til og har ansat afdelingslederne Pernille Sternberg og Gitte Lykke Jensen. Den tredje stilling er desværre ikke besat endnu. Pernille er på 2. sal og Gitte er på 3. sal. De er begge sygeplejersker og er ansat til at lede afdelingerne med kyndig hånd.

Vi har fortsat vores kompetente sygeplejefaglige team i huset til at sikre, at vi yder den bedst tænkelige pleje, omsorg og behandling til vores beboere og at vores faglige viden er opdateret.

Vi er så heldige, at vi har et meget dedikeret personale i hele huset. Det betyder simpelthen så meget for os – de er vores største ressource. Af samme grund er det helt relevant, at de nu har fået ledere tæt på i plejen til at sikre trivsel, rammer og gode vilkår for et godt arbejdsmiljø. Kun på den måde kan vi fastholde det gode miljø Dorthe Mariehjemmet er kendt for.

Som tidligere berettet, har vi ansat Kenneth Sonne Steen som administrationsleder. Kenneth er revisoruddannet og god til at analysere vores budget og regnskab, så vi sikrer, at vi ikke over-forbruger, men netop anvender hver en krone til beboernes gavn. Kenneth er desuden leder for serviceteam, køkken og administration.

Vores bestyrelse har fået ny formand. Det er Birgit Gundorph-Malling, der til dagligt er Chef for Sundhed og Ældre i Halsnæs kommune. Bestyrelsen er jo min arbejdsgiver og jeg er allerede rigtig glad for at samarbejdet med Birgit. Vi har næste bestyrelsesmøde den 16. juni, som Birgits første egentlige møde.

Kommunikation

Vi er ved at forberede et nyt design af vores hjemmeside. Den nuværende er uoverskuelig og det vil vi gerne gøre noget ved. Dette sker i samarbejde med alle Mariehjem. Jeg skal nok holde jer orienteret om ændringerne, der gerne skulle blive til det bedre.

Vores telefonsystem er ved at være bedaget og det svigter ind i mellem. Vi har planlagt overgang til et moderne og mere velfungerende system, som formentlig går i luften i sensommer/efterår. Jeg beklager de gener det medfører, at systemet er slidt og forældet.

Vi har ikke mailadresser på alle pårørende, men det ønsker vi os, såfremt I ønsker informationer og kontakt lidt lettere – i hvert fald for os som hus. Angiv gerne mailadresse til gruppen eller på dorthe@mariehjem.dk. Husk at skrive hvem I er pårørende til, så vi kan hitte rede i det.

Ulla Thanning

Ulla Thanning, vores sygeplejefaglig leder, har valgt at gå på pension medio juni. Ulla har ydet en sublim indsats for den faglige kvalitet i huset. Det er ikke sådan lige at erstatte Ulla og vi har derfor valgt at holde vejret lidt endnu inden vi genbesætter stillingen. De to sygeplejersker i teamet er godt rustet til at føre arbejdet videre i en periode.

Jeg ønsker alt det bedste for Ulla som pensionist og takker for et unikt samarbejde og ikke mindst indsatsen for Dorthe Mariehjemmet.

I er altid velkomne til at henvende jer til os ved spørgsmål eller undren.

Dorthe Mariehjemmet 3. juni 2021

Mange hilsener

Anne Munk

Forstander