Historie

Sygeplejerske fru Rose Marie Rørdam Holm etablerede det første Mariehjem i 1958 og lagde dermed grunden til den organisation, der er i dag kaldes Mariehjemmene. Hendes baggrund var flere års arbejde i det københavnske hospitalsvæsen, hvor hun havde mødt mange ensomme mennesker og mennesker uden et sted at bo. Hendes grundlæggende tanke var at skabe små hjem med et trygt og nært miljø uden institutionspræg.

Fonden i dag

Fonden består i dag af 19 selvstændige, selvejende institutioner, der hver især yder støtte og bistand til henholdsvis ældre, syge, sindslidende og andre sårbare mennesker.

Direktør Malene Størup
Fonden Mariehjemmene
Virumgårdsvej 18
2830 Virum
Telefon 39 62 23 33
E-mail: fonden@mariehjem.dk

Læs mere på deres hjemmeside: Fonden Mariehjemmene