Dorthe Mariehjemmet har 2 busser og  en frivillig chauffør, der har særlig forstand på at køre handicapbusser. Beboerne tilbydes derfor løbende arrangementer udenfor huset – afhængig af årstiden, vejret og ønskerne. Eksempelvis arrangeres i samarbejde med Husets Venner over sommeren ture til Zoologisk Have, Den blå Planet, Tivoli, Bakken og lign. I efteråret tages på løvfaldsture, ture langs kysten m.v. og lysturene i vintermånederne har ligeledes stor tilslutning.

Indendørs er der ugentlige café-arrangementer med sang og klaverspil. I årets løb er der også andre sang-arrangementer samt løbende fester/arrangementer i grupperne. Gymnastikhold og Wii-spil er ugentlige aktiviteter.

I beboerbladene  kan der læses nærmere om de planlagte arrangementer.

Ud over det, har vi har tradition for hvert år at holde en julefrokost for beboere, pårørende og frivillige. Dette arrangement er altid populært og har stor deltagelse af de pårørende.

De forskellige højtider markeres med dejlige frokoster, hvor pårørende er velkomne til at deltage. Tilmelding er nødvendig.

Den lokale musikskole går ved juletid Luciaoptog, og til fastelavn sørger børnehaven for, at katten bliver ‘slået af tønden’ – til stor glæde for vores beboere.