Dorthe Mariehjemmet er et friplejehjem, hvilket betyder at borgere i hele landet kan søge om en plejebolig på Dorthe Mariehjemmet.

Hvis du som borger gerne vil søge en plejehjemsplads på Dorthe Mariehjemmet, skal du eller dine pårørende rette henvendelse til visitationsafdelingen i Rødovre Kommune.

Når visitationsafdelingen i Rødovre Kommune har godkendt ansøgningen, sendes godkendelsen samt et økonomisk tilsagn om opholdsbetaling til Dorthe Mariehjemmet. Dorthe Mariehjemmet fremsender huslejekontrakt og ansøgning om boligstøtte til den kommende beboer.

Beboerne skal betale husleje og forbrugsafgifter, herunder vand, el, varme og antenneforening. De fleste beboeres forsørgelsesgrundlag vil være pension/folkepension. Derfor vil de fleste kommende beboere være afhængige af, at få bevilget boligstøtte på samme vilkår som hvis beboeren var visiteret til et offentligt plejehjem. Prisen for at bo og leve på Dorthe Mariehjemmet  er på niveau med priserne på de kommunale plejehjem.

Der vil være brugerbetaling for kost og servicepakke (vask af tøj, leje af linned, toiletartikler, aktiviteter).

Du og dine pårørende er velkommen til at rette henvendelse til Dorthe Mariehjemmet for fremvisning af bolig og til en snak om hverdagslivet i huset.