Målgruppen er primært ældre mennesker med behov for kompenserende pleje og omsorg. Det vil sige borgere, der har vanskeligt ved eller er ude af stand til at overkomme, overskue og tage initiativ til at kunne håndtere egen hverdag.

Ligeledes kan Dorthe Mariehjemmet rumme ældre borgere med behov for socialpædagogisk bistand på grund af f.eks. udviklingshæmning, erhvervet hjerneskader, sindslidelse, demens m.m.

På Dorthe Mariehjemmet er målgruppen kommunalt visiterede borgere.