Personalet består af en tværfaglig kompetent gruppe, der har en bred menneskelig, pædagogisk og social- og sundheds faglig erfaring. Det betyder at vi har de bedste forudsætninger for at komme omkring det hele menneske.

Dorthe Mariehjemmet er normeret til ca. 100 fuldtidsstillinger med en forstander i spidsen en souschef, en sygeplejefaglig leder, administrative medarbejdere, plejepersonale, sygeplejersker, køkkenpersonale, rengøringsassistenter, handyman samt afløsere.

Det daglige arbejde er organiseret i 6 grupper med en koordinerende assistent i hver gruppe. Hvert gruppe varetager plejen omkring 14 -16 beboere. Gruppens opgave er blandt andet at skabe overblik, evaluere og give sparring til hinanden, samt rum til læring. Således at hver gruppe har de bedste forudsætninger til at yde den støtte, som den enkelte beboer har behov for.

Der er personaledækning døgnet rundt.