Hverdagen på Dorthe Mariehjemmet tager udgangspunkt i, at alle beboere efter en individuel vurdering og forventnings afstemning, tilbydes støtte og pleje i overensstemmelse med deres ønsker og behov, og at den hjælp de modtager, ydes med respekt, indlevelse og faglighed.

Dorthe Mariehjemmets kerneværdier er:

  • Nærvær
  • Faglighed
  • Glæde
  • Rummelighed
  • Værdighed

Hverdagen på Dorthe Mariehjemmet tager således udgangspunkt i beboerens oplevelse af selvbestemmelse og kvalitet i livet.