På Dorthe Mariehjemmet er der 90 plejeboliger. Alle boliger er indrettet med eget køkken, bad, samt stue/soveværelse

Boligen er en almen bolig, som ejes af “Den Almennyttige Ældreboliginstitution Dorthe Marie”. Man kan først flytte på plejehjem og leje en bolig, når man er visiteret til det af kommunen. Det er altid en god idé at aflægge Dorthe Mariehjemmet et besøg og se stedet og tale med personalet, når man er bevilliget en plejebolig.

Man lejer boligen efter Lov om Almene Boliger, og der kan derfor søges boligydelse. Dette sker ved at udfylde et ansøgningsskema, som skal sendes til Udbetaling Danmark. Sekretær i plejen hjælper dig gerne, hvis du ønsker det. Der skal samtidig betales indskud, før man kan flytte ind. Har man ikke mulighed for det, kan man søge indskudslån hos Rødovre Kommune.