Torsdag den 25. februar 2021

Der åbnes igen for besøg

Fra den 25. februar kan beboerne på Dorthe Mariehjemmet igen frit få besøg af deres pårørende, da besøgsrestriktionerne er ophævet.

For at mindske risikoen for at sprede Covid 19 blandt de beboere, medarbejdere og besøgende, der ikke er vaccineret, bør alle fortsat overholde Sundhedsstyrelsens almindelige råd for at mindske smitte. Besøg skal af samme grund foregå i beboernes egen bolig. Der må af hensyn til forsamlingsforbuddet kun samles 5 ad gangen på boligen. Pårørende skal gå direkte til og fra boligen. Vi anbefaler fortsat brug af værnemidler og øget opmærksomhed på hygiejne under hele besøget.

Besøgsrestriktioner er ophævet af Styrelsen for Patientsikkerhed,  fordi så mange beboere på kommunens plejehjem er færdigvaccineret mod Covid-19 og har opnået fuld effekt af vaccinen.

Fra den 26. februar vil dørene til plejehjemmet igen være ulåste i dagtid som vanligt.

Vi glæder os til at byde jer velkommen og håber vi sammen kan være forsigtige, så denne positive udvikling fortsætter.

På gensyn

På ledelsens vegne Anne Munk

Tors den 25. februar 2021

Kære alle,

Jeg er glad for at kunne meddele, at den beboer, der er blevet testet som nær kontakt, nu har 3 negative test.

Beboeren er ikke blevet smittet og skal ikke længere være isoleret.

Jeg vil gerne repetere, at besøgsrestriktionerne på plejehjemmet stadig er gældende. Den enkelte beboer må få besøg i sin egen bolig af sin nærmeste pårørende, samt af yderligere to faste nære pårørende. Der må dog ikke være mere end to besøgende ad gangen.

Vi tilråder, at alle besøgende bruger værnemidler under hele besøget.

På ledelsens vegne Anne Munk

 

 

 

 

Søndag den 10. januar 2021.

Kære pårørende,

I dag søndag d. 10/1 blev desværre den første beboer på Dorthe Mariehjemmet testet positiv. Det er vi alle meget kede af. Vi har arbejdet ihærdigt med at overholde alle forholdsregler. Men som alle ved, kan denne virus spredning ikke styres 100%.
Vi har derfor i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed iværksat udbrudshåndtering for hele Dorthe Mariehjemmet. Og det betyder, at vi i løbet af de næste par dage skal pode alle beboere og medarbejdere.
Vi har også måtte isolere 8 beboere på 2. sal, da de er nære kontakter. Det betyder, at de skal opholde sig i egen bolig og ikke må modtage besøg udefra. Vi er lige nu i gang med at planlægge de 8 beboeres videre testning i samarbejde med Styrelsen, og vi vil informere om det, når vi har konkrete oplysninger.
Beboerne og personalet holder sig til egen afdeling, indtil udbrudshåndteringen ophæves. Men indtil videre er planen, at beboerne skal testes sidste gang d. 19/1, og så håber vi på negative testsvar dér. Styrelsen har endnu ikke indført ekstra besøgsrestriktioner, men vi vil opfordre vores pårørende til at overveje, om besøg kan udsættes til, efter udbrudshåndteringen er overstået.
Vi er lige nu så glade for, at næsten alle beboere blev vaccineret for en uge siden. Det giver alle håb for fremtiden.
Kontakt endelig afdelingen eller ledelsen ved spørgsmål til dette.

Venlig hilsen
Anne, Kenneth og Ulla

Mandag den 4. januar 2021.

Kære pårørende,

Så kom dagen hurtigere end vi havde regnet med.
Vi har 3/1 vaccineret alle beboere, der har ønsket det og de medarbejdere, der var på arbejde.
Der kom et team af læger, sygeplejersker og farmaceuter, der håndterede vaccinerne og selve vaccinationerne.
Vi havde planlagt alt minutiøst og det hele klappede bare. På to timer havde vi vaccineret 126 personer. Vi skal formentlig vaccinere 2. gang om 3 uger. Vi orienterer når vi ved mere.
Vi er glade, lettede og stolte. Conni i køkkenet havde lavet lækker kage til alle, som vi fejrede dagen med.
Vi havde selvfølgelig også hejst flaget på den store dag.

Anne Munk

 

Mandag den 9. november 2020

Kære Pårørende.

Udbrudshåndtering

En medarbejder, der var på arbejde i sidste uge, er desværre blevet testet positiv for Covid-19.  Den pågældende medarbejder har kun været i et afgrænset område, og har fulgt alle retningslinjer omkring brug af værnemidler, afstand og hygiejne, så risikoen for smitte i huset er meget lille. Vi gennemfører en udbrudshåndtering helt efter de gældende retningslinjer i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed og Rødovre Kommune. Vi har i de kommende dage planlagt testning for både beboere og personale i gruppe A og B. Vi skal teste igen i næste uge og forventer svar på 2. test senest fredag den 20/11.

Besøg

Det er stadigt gældende, at én og samme pårørende må komme på besøg på beboerens bolig og anvende værnemidler under besøget. I særlige tilfælde kan vi afvige besøgsrestriktionen, ved for eksempel kritisk syge beboere.

Vi anbefaler dog, at I overvejer om besøget kan vente, så vi minimerer færdslen på Dorthe Mariehjemmet til gavn for alles sikkerhed.

Vi vil holde jer løbende informeret.

Hvis der er spørgsmål omkring dette, kan de rettes direkte til gruppen, eller til ledelsen på Dorthe Mariehjemmet.

Venlig hilsen

Ulla Thanning og Anne Munk

 

 

 

 

Tirsdag den 3. november

Kære pårørende

På baggrund af, at der stadig er mange smittede med Covid-19 i Rødovre Kommune, forlænger Styrelsen for Patientsikkerhed påbuddet om midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejecentre mv. indtil 2. januar 2021.

Indendørs besøg vil fortsat kun kunne finde sted

 • ved meget alvorlig sygdom
 • besøg fra én nærmeste pårørende (f.eks. ægtefælle, barn eller samlevende). Styrelsen har besluttet, at der skal udpeges en person.

Døren ved hovedindgangen (glastårnet) er stadig låst. På døren henvises til telefonisk kontakt til afdelingerne

 1. sal – 36 73 02 06
 2. sal – 36 73 02 08
 3. sal – 36 73 02 10

Det er fortsat muligt med udendørs besøg for få pårørende til hver beboer. Og vi er glade for at mærke, at pårørende bakker op om at holde afstand, god håndhygiejne og brug af mundbind på besøg hos beboerne på Dorthe Mariehjemmet.

Vi henstiller til alle, at telefonisk kontakt til personalet, sker efter kl. 11.00 om formiddagen.

Vi er meget kede af, at vi er blevet påbudt at indføre besøgsrestriktioner og håber på jeres forståelse og samarbejde.

Vi har aktuelt ikke beboere eller personale der er smittede, og vi tester igen i næste uge alt plejepersonale i forbindelse med smitteopsporing, som det er anbefalet af sundhedsmyndighederne.

På ledelsens vegne

Anne Munk

Forstander

Fredag den 25. september 2020 – kl. 8.45

Ophør af restriktioner i forbindelse med udbrudshåndtering på 1. sal

 Jeg er glad for at kunne fortælle, at alle beboere og alt personale nu har haft 2 negative test for Covid-19 infektion. Det betyder, at vi kan ophøre med de specielle restriktioner, der har været gældende i 14 dage for både beboere, pårørende og personale tilknyttet 1. sal.

Det betyder, at vi igen kan åbne op for besøg til alle beboerne fra én nærmeste pårørende indendørs. Og stadig fortsætte med udendørs besøg for få pårørende til hver beboer. Og vi er glade for at mærke, at pårørende bakker op om at holde afstand, god håndhygiejne og brug af mundbind på besøg hos beboerne på Dorthe Mariehjemmet.

Beboerne kan også igen få besøg af sundhedspersoner, når det er nødvendigt.

Og som hidtil, så kan vi lave specielle aftaler, når der er alvorlig sygdom hos beboerne inde i billedet. Kontakt os endelig, hvis der er brug for det.

Besøgsrestriktionerne på Dorthe Mariehjemmet og de andre plejehjem i Rødovre Kommune og Hovedstadsområdet gælder foreløbig til torsdag den 1. oktober 2020. Og vi har endnu ikke hørt fra myndighederne, om der bliver andre tiltag.

På ledelsens vegne

Ulla Thanning

Sygeplejefaglig leder

 

Fredag den 18 september 2020 kl. 13.35

Gode nyheder omkring beboerne på 1. sal

I dag modtog vi svar på de podninger næsten alle beboere på 1. sal har fået foretaget. Dette skete, som led i de forholdsregler, vi har iværksat, efter et personale var blevet testet positivt i sidste uge. Og heldigvis er svaret, at alle beboere er negative for Covid-19. Det var et rigtig dejlig svar at modtage.

Desværre er der længere svartid på resultatet af personalets podninger. Svarene forventer vi først at have i hus i næste uge.

Så derfor er beskeden, at vi bliver nødt til at forsætte med, at beboerne på første sal ikke kan få besøg indendørs. Men det er stadig OK udendørs med få besøgende, hvis I som hidtil udfører håndhygiejne og bærer mundbind under besøget.

Vi afblæser selvfølgelig de specielle restriktioner, der gælder for 1. sal, når vi har alle svarene. Og herefter vil det være de generelle restriktioner for alle plejehjem i Københavnsområdet, der er gældende. Altså alle beboere må få indendørs besøg af én nærmeste pårørende og af få pårørende udendørs. Medmindre der træffes specielle aftaler f.eks. på grund alvorlig sygdom.

Vi beklager meget alle de gener og afsavn, det medfører for både vores beboere og pårørende. Vi går fuldt ind for de tiltag, myndighederne anbefaler for at beskytte vores sårbare ældre mennesker. Men vi kan også iagttage, at flere savner deres kære. Det er en svær situation for mange at være i.

Vi lover jer, at så snart vi kan ophøre med de specielle restriktioner på 1. sal, så giver vi besked om det.

Pas rigtig godt på jer selv.

På vegne af ledelsen på Dorthe Mariehjemmet.

Ulla Thanning

 

Fredag den 11. september 2020 kl. 16.39

Midlertidige begrænsninger i adgangen til Dorte Mariehjemmet

Efter øjeblikkeligt påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, er Rødovre Kommune blevet pålagt at lukke for alle indendørs besøg på plejehjemmene i kommunen.

Påbuddet er blevet indført, på grund af smittetrykket i samfundet stiger, og samtidig stiger antallet af indlagte på hospitalerne.

Indendørs besøg vil kun kunne finde sted

 • ved meget alvorlig sygdom
 • besøg fra én nærmeste pårørende (f.eks. ægtefælle, barn eller samlevende). Styrelsen har besluttet, at der skal udpeges en person.

Døren ved hovedindgangen (glastårnet) bliver permanent låst. På døren henvises til telefonisk kontakt til afdelingerne

 1. sal – 36 73 02 06
 2. sal – 36 73 02 08
 3. sal – 36 73 02 10

Vi henstiller til alle, at ved behov for telefonisk kontakt til personalet, sker det efter kl. 11.00 om formiddagen.

Vi er meget kede af, at vi er blevet påbudt at indføre besøgsrestriktioner igen og med så kort varsel. Og håber på jeres forståelse og samarbejde.

På vegne af ledelsen og Rødovre Kommune

Ulla Thanning

Sygeplejefaglig leder

 

08.09.2020

Begrænsninger i besøg på Dorthe Mariehjemmet

En medarbejder, der var på arbejde i dagtimerne i mandags, er desværre blevet testet positiv for Covid-19.  Den pågældende medarbejder har kun været i et afgrænset område, og har fulgt alle retningslinjer omkring brug af værnemidler, afstand og hygiejne, så risikoen for smitte i huset er meget lille. Men i samråd med Styrelsen for PÅatientsikkerhed og Rødovre Kommune, har vi valgt at lukke ned for indendørs besøg for pårørende og besøgende på 1. sal, indtil videre til midt i næste uge. Hvis man som pårørende  vil besøge beboere i gruppe A og B i specielle tilfælde, skal man først rette henvendelse til gruppens medarbejdere og træffe en aftale. Vi har i de kommende dage planlagt testning for både beboere og personale i gruppe A og B. Når besøgsmulighederne er tilbage til det normale, bliver dette meldt ud her på hjemmesiden. Hvis der er spørgsmål omkring dette, kan de rettes direkte til gruppen, eller til ledelsen på Dorthe Mariehjemmet.

Venlig hilsen

Ledelsen på Dorthe Mariehjemmet

 

8. september 2020

Kære Pårørende.

Smitterisikoen for Covid19 stiger igen. Især i Københavnsområdet er det gået særligt stærkt og denne gang viser tallene, at det er blandt de unge, der er stigning i tilfælde med påvist Covid19. Alligevel kan det udgøre en risiko for vi, der ikke er helt unge og især vores beboere på plejehjemmet.

Vi møder eller bor måske sammen med de unge, der kan være smittebærere med eller uden symptomer.

Jeg har opfordret personalet til at tænke sig ekstra godt om. Jeg tror såmænd, at vi alle er så forsigtige vi kan, men heller ikke jeg kan se mig fri for at have troet, at det hele var ved at være ovre, da tallene endnu var dalende.

Myndighederne anbefaler i dag den 7/9 ikke større forsamlinger end 50 ad gangen og værtshuse/barer lukker igen tidligere. Alle opfordres til at udsætte private fester om muligt. Jeg har opfordret personalet til at lytte ekstra godt til disse anbefalinger, da vi som ansatte på et plejehjem har et særligt ansvar for at beskytte vore beboere.

Hele personalet blev i sidste uge tjekket, og vi havde faktisk en gennemførselsprocent på 96 og i skrivende stund ingen positive svar. Vi har heldigvis heller ikke beboere, der er smittet med Covid19.

Men sagen er jo som alle ved, at alle kan blive smittet uden at vide det, og risikere at smitte andre, selvom man er testet negativ for tre dage siden.  Der er altså stadig god grund til at være meget forsigtig og følge de råd der er.

Jeg forventer, at alt personale i fremmøde skal testes igen i uge 38.

Personalet bærer stadig visirer, når de ikke kan holde afstand og I skal som pårørende bruge mundbind, når I kommer på besøg. Blev ved med det og vær om muligt endnu bedre til at holde afstand i denne periode. Måske kan I overveje om det er nødvendigt at komme flere ad gangen på besøg. Og husk at ophold i fællesarealer ikke er tilladt. I skal gå direkte til den bolig I skal besøge. Når vejret tillader det, er det jo en oplagt mulighed at bruge haven. Jeg tænker, at jeg ikke behøver at erindre, at alle skal udføre god håndhygiejne. Handsker er kun beregnet til urent arbejde og de skal skiftes meget hyppigt. Handsker kan ikke sprittes. Derfor anbefaler vi ikke handsker, når I besøger os.

I skal vide, at Dorthe Mariehjemmet følger de anbefalinger, myndighederne giver og tager situationen meget alvorligt. Det er en meget svær situation, vi og hele verden står i.

Jeg har en anden ting jeg gerne vil dele med jer:

Bestyrelsen for Dorthe Mariehjemmet har på sit møde den 1. september udnævnt Anne Munk til forstander.

Anne Munk blev konstitueret som forstander den 12. maj og har siden stået i spidsen for arbejdet med at genoprette Dorthe Mariehjemmet organisatorisk og økonomisk. Arbejdet omfatter alle afdelinger og funktioner og understøttes af hver enkelt medarbejders omsorgsfulde og loyale indsats. Sammen løfter vi os ud af tidligere års uheldige udvikling. Efter tre måneders arbejde med at ændre udviklingen kan vi allerede spore væsentlige forbedringer af økonomien. Det er hårdt at skære ned og tilpasse, og alle skal have tak for at møde med forståelse og vilje til at bidrage.

Med venlig hilsen

Torben Larsen
Formand for bestyrelsen på Dorthe Mariehjemmet

 

Jeg er rigtig glad for denne beslutning og tillid til mig. Jeg holder meget af Dorthe Mariehjemmet og jeg vil gøre mit ypperste for at sikre, at beboere og pårørende vil føle sig hjemme og fortrolige her, ligesom jeg vil værne om personalet og deres arbejdsmiljø.

Der er nu lagt bæredygtige planer og det tegner mere roligt og balanceret for fremtiden. Jeg ved godt, at det har kostet på de daglige ressourcer at nå hertil. Medarbejderne har arbejdet loyalt og dedikeret i denne proces og jeg beundrer virkelig deres indsats.

Jeg glæder mig til at møde jer i min nye rolle. Helt paradoksalt starter jeg mit nye job med at holde ferie, så det må vente til efter den 28. september.

Jeg ønsker jer alle en smuk september måned og på gensyn.

Anne Munk, Forstander

 

3. august 2020

Kære Pårørende.
Det kan ikke undgås at fortællinger og debatten om plejehjem og omsorgssvigt berør os. Som beboere, pårørende og medarbejder rammes vi, om end vi muligvis reagerer forskelligt.

Personligt bliver jeg på én gang vred og bange.

Jeg er berørt af, at mennesker overhovedet kan komme til at handle så kynisk. Og ligesom andre forsøger jeg at forstå hvorfor det sker.

Jeg finder ingen entydige svar, men mest peger det på, at der må være tale om mennesker, der slet ikke er egnede til at arbejde i ældreplejen eller omsorgsfag.

Det kan der være flere grunde til.

Måske er de ikke lært op til at forstå hvordan man støtter, plejer og møder mennesker, der ikke længere af den ene eller anden grund kan klare sig selv. Måske er det ikke almindeligt at undre sig og spørge kolleger om råd. Og måske har medarbejderne urimelige arbejdsvilkår, der gør at tiden og mangel på hænder bliver deres forklaring.

Men det er ikke en forklaring, der kan stå alene, som jeg ser det.

Jeg mener, at vi til hver en tid selv har indflydelse på måden, hvorpå vi tilgår og løser de opgaver, der er vores. Det er netop derfor, at vi på Dorthe Mariehjemmet har prioriteret at arbejde aktivt med husets værdier.

Det er afgørende at vi, der er betroet at pleje og hjælpe andre mennesker, er nysgerrige og rummelige og bruger vores faglighed til at løse den fælles kerneopgave. På Dorthe Mariehjemmet kan vi godt genkende travlhed, og især i sommerperioden er vores hverdag præget af hjælp fra timelønnede og vikarer, der ikke har den samme rutine og erfaring som vores faste personale i arbejdet med beboerne.

På min vej rundt i huset møder jeg glæde og engagement, og jeg oplever dedikerede medarbejdere, der også stiller spørgsmål og krav til mig som forstander, når der er noget, der undrer eller som ikke fungerer. Og det er sådan det skal være.

Det ER et ledelsesansvar at skabe og sikre rammerne ud fra de præmisser, der er, og uden medarbejdernes tilbagemelding og dialog kan det ikke lykkes.  Dorthe Mariehjemmet har været ramt af en økonomisk krise, som vi heldigvis ser vende til det bedre. Det er kun gået sådan på grund af stram styring og stor indsats fra personalet. Vi fortsætter den gode udvikling og glæder os over, at vi blandt andet har kunnet købe nye hjælpemidler og madrasser til gavn for beboere og arbejdsmiljøet.

Vi har flere ting på ønskelisten og ved de vil komme, fordi vi løfter denne opgave i flok.

Jeg håber, at I som pårørende vil henvende jer til mig, hvis I har lyst til at dele jeres oplevelser og tanker med mig. Jeres mening er også betydningsfuld for hverdagen og den positive udvikling på Dorthe Mariehjemmet.

Venlig hilsen

Anne Munk
Konstitueret Forstander
amu@mariehjem.dk

2. juli 2020

Kære Pårørende.
Så er dagen kommet, hvor vi igen kan byde jer velkommen indenfor på Dorthe Mariehjemmet efter at nogle af de strenge Covid restriktioner er ophævet.

Der er dog stadig regler, der skal overholdes og det håber jeg, at I alle vil være med til, så vi ikke løber unødig risiko for at bringe smitte indenfor i huset.

Alle besøgende skal være raske, holde afstand og god hygiejne. Alle besøg skal forgå på beboerens bolig eller i haven og I skal gå direkte dertil og undgå kontakt med andre beboere. Hvis I ikke kan overholde at holde afstand, ligger der mundbind ved indgangsdøren som vi anbefaler, at I bruger. Der ligger også en revideret pjece, der handler om hvordan vi anbefaler besøg skal foregå. Læs den grundigt, så I er forberedt. Jeg vedhæfter den også her på siden.

Vi modtager stadig besøg i haven og I behøver ikke længere at bestille tid. Samme regler gælder dér, at der skal holdes afstand og vi har ladet bordene stå, så det er muligt.

Døren ved Fortvej 19 er åben og døren ved Rødovrevej 325 er stadig låst, så vi kan håndtere pakkepost og anden trafik.

Vi vil gerne opretholde den telefontid vi skrev om for 14 dage siden således, at grupperne kan kontaktes i følgende tidsrum: kl. 11-12, 13-14 og igen 18.30-19.30.

Jeg håber I forstår, at det er med til at undgå forstyrrelser for personalet, så de kan være nærværende over for beboerne. Hvis det frembyder problemer eller I iøvrigt gerne vil i kontakt med mig, er I altid velkomne til at skrive mig en mail eller et brev. amu@mariehjem.dk eller Anne Munk, Rødovrevej 325, 2610 Rødovre.

Vi glæder os til gensynet og takker jer for jeres tålmodighed og forståelse gennem de sidste måneder.

Venlig hilsen

Anne Munk
konstitueret forstander

15. juni 2020

Kære Pårørende.

Vi lever i en svær tid.

Hele verden er optaget af Covid19 som påvirker vores hverdag meget.

Nu bliver der lukket lidt mere op i samfundet og vi følger udviklingen tæt.

Vi har netop i dag meldt ud i huset og til jer, hvordan vi kan håndtere besøg på boliger i særlige tilfælde. Jeg tror, vi kan løfte opgaven sammen og bevare et sikkert hus uden smitte.

Ud over dette, står Dorthe Mariehjemmet i en ganske vanskelig økonomisk situation.

Vi går ind i en periode, hvor vi ganske enkelt ikke har de samme ressourcer. I skal vide at vores værdier og ønsker for beboerne er de samme. Vi er stadig dedikerede til opgaven og ønsker at løse den bedst muligt.

Vi vil derfor se meget nøje på arbejdsgange og kritisk vurdere hvordan vi bruger vores ressourcer i forhold til beboernes livskvalitet.

Medarbejderne er inddraget i processen og har et stort ord at skulle have sagt, da de kender arbejdsgange og behov bedst.

Men spares skal der desværre.

Det vil I også kunne mærke.

Vi har gennem den seneste uge samlet idéer blandt personalet til hvordan vi kan optimere arbejdsgange og arbejde smartere med færre forstyrrelser.

Nogle af de ting vi har valgt, vil påvirke jer direkte.

Telefontid

Vi beder om så vidt muligt at kontakte grupperne inden for et afgrænset tidsrum. Vi indfører med det samme telefontid mellem 11-12, 13-14 og igen 18.30-19.30.

For booking af tider i haven, skal I kontakte administrationen på 36730201 og booke en tid.

Vi indfører mulighed for at booke en dobbelttid i haven, men kun en gang ugentligt. Hvis der er ledig kapacitet, kan vi skrue op for hyppigheden.

Frivillige i huset

Som noget nyt vil vi (igen) inddrage frivillige i huset til støtte for medarbejdere og adspredelse af beboere. Nogle af jer husker Eva, der var ansat i gruppe D. Hun vil blandt andet hjælpe med at følge beboere til haven til besøg af jer. Hvis I kender nogen eller selv har lyst til at være frivillig hører vi gerne fra jer.

Ændret fremmøde og mødetidspunkter for personalet

Vi har i samråd med medarbejdere set på fremmødet, så det rammer der, hvor der er flest opgaver og flest vågne beboere.

Fremmødet er ændret, så der året ud ikke længere er 4,5 medarbejdere i dagvagt, men 4 i hver gruppe. Om aftenen er ’flyveren’, der mødte fra 17-22 fjernet. Der møder en aftenvagt kl 14-22 og en 15-23. Det forventer vi giver et løft om eftermiddagen. Om natten er der 3 eller 4 medarbejdere i hele huset. I vil kunne mærke, at medarbejderne skal løbe stærkere og prioritere anderledes.

Måltider

Siden udbruddet af Covid19 har vi serveret den varme mad kl 12 og smørrebrød kl 17.30.

Det fungerer i praksis, men beboerne spiser måske mindre. Det er ikke hensigtsmæssigt. Der er stadig tilbud om ernæringsrigtige mellemmåltider.

Alligevel ser vi på om vi kan gøre noget anderledes hurtigt, så beboerne tilbydes mad på en måde, så de får mere lyst til at spise mere og at det er hyggeligt og rart – det er givet godt ud.

Sct. Hans

Sct. Hans bliver markeret i huset i grupperne med musik og sang. Køkkenet laver en skøn kage og serviceteamet sørger for, at vi kan pynte lidt op indendørs.

Bålet må vente til en anden gang. Som jeg sagde sidste år i min Sct. Hanstale, ønsker jeg ikke at brænde hekse af på Dorthe Mariehjemmet. Vi er ikke bange for hekse eller forskeligheder – vi lever af dem og i dem.

Vores organisation har ændret sig inden for den seneste måned. Bestyrelsesformand Torben Larsen bakker op om ledelsesopgaven. Vi deler opfattelse af vigtigheden af at bevare et værdistærkt hus som selvejende institution. Den fremtidige struktur er ikke kendt endnu.

Jeg håber I forstår vores situation og I er meget velkomne til at henvende jer til mig.

Det er bedst, hvis I har mulighed for at maile til mig amu@mariehjem.dk, så vil jeg svare jer hurtigt eller tage kontakt telefonisk.

Jeg ser frem til samarbejdet

Anne Munk

Konstitueret Forstander

9. juni  2020.

Kære pårørende.

Det begynder at lysne lidt med hensyn til at besøge hinanden igen. Her er pressemeddelelse fra 9. juni:

Der har siden marts måned været fastsat begrænsninger for besøg på landets plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse, herunder psykiatriske afdelinger og klinikker. Hovedpunkter i den nye model er at:

  • Besøg skal som udgangspunkt gennemføres udendørs. Og man kan ikke længere forbyde et udendørsbesøg.
  • Besøg kan stadig ske indendørs, hvis der er tale om en kritisk situation.
  • Som noget nyt, bliver der også mulighed for at få besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner, som beboeren eller patienten selv udpeger. Hvis en beboers eller patients helbred eller de fysiske rammer på plejehjemmet eller sygehuset gør, at besøget ikke kan foregå udendørs.
  • Ift. sygehusene vil besøgspersonen også kunne ledsage patienten til behandling, undersøgelse eller samtale, mens patienten er indlagt. Det samme gælder ved ambulant behandling, undersøgelse eller samtale.
  • Det vil være ledelsen på plejehjemmet eller sygehuset, der i den konkrete situation beslutter, om der kan ske besøg eller ledsagelse. Her skal der bl.a. tages hensyn til, om besøget kan ske på en forsvarlig måde.
  • Der vil være mulighed for, at man som pårørende – på frivillig basis – lader sig test forud for besøg på plejehjem, sygehus m.v.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil som opfølgning på de nye regler opdatere de påbud, som er givet til bl.a. kommunalbestyrelser og regionsråd om besøgsrestriktioner på bl.a. plejehjem og sygehuse. Desuden er Sundhedsstyrelsen i gang med at opdatere de nuværende retningslinjer.

”Vi har arbejdet for at finde forsvarlige og langsigtede løsninger. Det er alfa og omega, at en gradvis genåbning sker på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, og at vi sikrer, at både beboere, patienter, pårørende og personale kan føle sig trygge. Vi har en offensiv teststrategi, der blandt andet omfatter smitteopsporing, og det skal hjælpe til at finde skjule smittekæder. Desuden er det vigtigt, at medarbejderne i sundheds- og ældresektoren følger retningslinjerne for brug af værnemidler”, siger Magnus Heunicke.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer offentliggøres torsdag den 11. juni 2020.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet 9. juni 2020

Først herefter kan vi lukke op for besøg i begrænset omfang på Dorthe Mariehjemmet. Vi glæder os til at se jer igen og til samarbejdet omkring denne vanskelige situation, så vi forbliver uden Covid19 smitte på Dorthe Mariehjemmet.

Venlig hilsen Anne Munk

29. maj 2020:

Dorthe Mariehjemmet oplever at mange pårørende ønsker at besøge eller gå en tur med deres kære – se her hvorfor det ikke kan lade sig gøre

20. maj 2020:

Alle beboere på Dorthe Mariehjemmet har d.d. modtaget følgende brev

Se vores særlige coronaside med informationer til pårørende her. 

Dorthe Mariehjemmet, der er fra 1969, er en selvejende institution med 90 moderne plejeboliger.
Dorthe Mariehjemmet er dannet med udgangspunkt i Mariehjemmenes ”ideologi”. Dens kerne er: Man skal ikke lave institutioner! Man skal lave hjem! Uanset årsagen til at man skal bo under anderledes vilkår, skal det fastholdes, at ens bopæl er ens hjem!

Dorthe Mariehjemmet er en selvejende institution, ledet af en bestyrelse. Huset er opdelt i 6 grupper fordelt på tre afdelinger. Dorthe Mariehjemmet er et tidssvarende plejehjem og et boligselskab med 90 moderne plejeboliger til ældre med plejebehov.

VIGTIG MEDDELELSE – Dorthe Mariehjemmet har besluttet følgende

På grund af Corona-situationen, har vi valgt at lukke for besøgende til Dorthe Mariehjemmet. Den aldersgruppe, som bor på plejehjem som Dorthe Mariehjemmet hører blandt de mest sårbare lige nu. Det kan være dødeligt at få smitten indenfor. Derfor har vi valgt at sige nej tak til besøg lige nu på Dorthe Mariehjemmet.

Vi ved godt, det er hårdt ikke at kunne besøge sine nærmeste på plejehjemmet. Men vi gør alt, hvad vi kan for at alle vores beboere har det godt.

Der vil være nogle særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt at komme på besøg. Det er i forbindelse med at beboeren bliver syg eller er døende. I disse tilfælde vil vi tage direkte kontakt til de pårørende for at aftale nærmere om besøg. Hvis I som pårørende har behov for telefonisk eller elektronisk kontakte til beboeren, er personalet naturligvis gerne behjælpelig med det.

Vi vil informere nærmere her på hjemmesiden, når situationen ændrer sig.

Herudover vil vi gerne sende et jævnligt nyhedsbrev til alle pårørende. I den forbindelse er vi blevet klar over, at vi ikke har mailadresser på alle pårørende. Vi beder derfor alle pårørende, som er interesseret i at modtage nyheder fra Dorthe Mariehjemmet om at sende mailadressen til mbs@mariehjem.dk (send det gerne sammen med navnet på beboeren).

På forhånd tak for jeres forståelse.

Læs mere på vores særlige Corona-side for pårørende her

 

 

Kære pårørende på Dorthe Mariehjemmet

Tilføjet den 15. maj 2020:

Ændring af besøgsordningen til 4 dage om ugen. Besøgsordningen i haven har været en stor succes, men der er ikke så mange der bruger det lige i disse dage, hvor det er koldt og blæsende. Vi har derfor ændret  ordningen  til 4 dage om ugen, således det fra næste uge  er  mandage, onsdage, fredage og lørdage, at pårørende kan besøge deres kære og tale med dem i vores have. Vi holder øje med om der bliver behov for at lukke op i haven også tirsdage og torsdage. HUSK, at booke tid forinden i de respektive grupper –

1. sal: 3673 0206 – 2. sal: 3673 0208 – 3. sal: 3673 0210

Alle besøg skal gennemføres i perioden kl. 13-17, og må højst vare 20 minutter.  Der er hver dag er en gårdvagt i haven i den givne periode, som hjælper beboere og pårørende, så gruppens medarbejdere ikke er bundet til at opholde sig i haven.

13. maj 2020

Ny forstander på Dorthe Mariehjemmet
Forstander Henrik Nord har opsagt sin stilling, så han fratræder den 31. august 2020. I perioden frem til fratrædelsen fritages Henrik Nord for arbejde men står til rådighed for bestyrelsen for særlige opgaver.

Souschef Anne Munk konstitueres som forstander indtil videre og vil sammen med sygeplejefaglig leder, Ulla Thanning, udgøre Dorthe Mariehjemmets daglige ledelse.

Tilføjet den 12. maj 2020:

Af hensyn til beboerne og for at alle kan få besøg, har vi indført disse regler for havebesøg hos Dorthe Mariehjemmet:

 • Hvert besøg varer højest 20 minutter. (Flere beboere har svært ved besøg af længere varighed).
 • Det er ikke muligt at booke flere besøg til samme beboer pr. dag.
 • Alle besøg skal aftales med personalet i gruppen, som noterer det i en særlig havekalender.
 • Hver beboer må højest have 3 besøg pr. uge.
 • Det er forbudt at medbringe og indtage mad- og drikkevarer under besøget.
 • Der er derimod tilladt (og meget velkomment) at medbringe gaver, som beboeren kan tage med op.
 • Vi har en fast medarbejder i haven hver dag (mandag til lørdag) fra kl. 13-17. Alle besøg skal foregå i denne periode.
 • Den faste medarbejder sørger for at spritte af før og efter besøget, og serverer gerne en kop kaffe.
 • Vi opfordrer pårørende til at vente med at ringe til efter kl. 10.30 – så personalet har nærvær og tid til at tage sig af beboerne i morgenplejen.
 •  Føler du dig sløj, har hoste eller har feber, beder vi dig blive væk og udsætte besøget nogle dage til du er rask.

 

Værnemidler
Rødovre Kommune har besluttet, at der skal benyttes yderligere værnemidler, når personalet er i tæt kontakt med beboerne på alle kommunens plejehjem.
Personalet har hele tiden haft megen fokus på korrekt håndhygiejne, afstand og brug af de korrekte værnemidler.
Det vil være nyt for beboerne at se, at personalet anvender ansigtsdækkende visirer i de fleste situationer, hvor tæt kontakt er nødvendig. Det kan være svært for beboerne at genkende personalet, men vi vil gøre alt for, at de føler sig trygge i kontakten med personalet.
Vi anvender kun visirer der, hvor det er nødvendigt for at nedsætte smitterisikoen mellem beboere og personale.
I det tilfælde, at en af vores beboere får påvist smitte med COVID-19, arbejder vi efter en allerede fastlagt retningslinje, med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens og Statens Seruminstituts anvisninger. Her vil vi benytte alle de anbefalede værnemidler.
Heldigvis har det endnu ikke været aktuelt på Dorthe Mariehjemmet.

 

Tilføjet den 7. maj 2020:

Alle på Dorthe Mariehjemmet har det godt
På Dorthe Mariehjemmet har vi stadig ingen smittede beboere. Og det er vi glade for!
Alle beboerne har det godt, men savner den daglige fysiske kontakt med jer pårørende. De fleste beboere er jævnligt i telefonisk kontakt med pårørende eller via Facetime. Besøgsordningen i haven fungerer rigtig godt, og mange af husets beboere nyder at se pårørende gennem hegnet. Nu udvider vi ordningen, som du kan læse om her:

Udvidelse af besøgsordningen
Den succesfulde besøgsordning i haven udvides nu, så pårørende nu får adgang direkte til en del af haven, og således kan mødes med beboerne inde i selve haven under sikre forhold.
Der er etableret 4 besøgsstationer i haven, således at 4 beboere kan have besøg på samme tid. Pårørende skal benytte en særlig låge (lige ved siden af nedgangen til kælderen bag køkkenet) -Følg skiltningen, mens beboerne kommer ind i haven ved elevatortårnet.

I bedes stadig aftale besøget telefonisk med gruppens medarbejdere. Ring op til de folk i den gruppe, som I forvejen kender så godt – og aftal en tid for jeres næste besøg. Alle besøg skal gennemføres i perioden 13-17 mandag til lørdag, og må højest vare 20 minutter. Vi henstiller til, at der kun kommer 2 pårørende af gangen på besøg – og at der ikke medbringes mad- og drikkevarer til fortæring ved besøget. Vi byder på en kop kaffe.
Vi opfordrer pårørende til at vente med at ringe til efter kl. 10.30 – så personalet har nærvær og tid til at tage sig af beboerne i morgenplejen.

Vi sørger for, at der hver dag er en medarbejder i haven i den givne periode, som hjælper beboere og pårørende, så gruppens medarbejdere ikke er bundet til at opholde sig i haven. Denne medarbejder vil spritte kontaktflader af efter hvert besøg.
Der er ligeledes lavet en kalender i Outlook til personalet, hvor gruppen kan plotte alle aftaler ind, så vi ikke pludselig har et sammenrend af mange besøg på samme tid, men kan fordele besøgene over dagen.

På billedet herunder kan I se billedet af den ene af besøgsstationerne – som netop er blevet gjort klar i haven. Der er naturligvis glas imellem, selvom det er svært at se på billedet.

 

Gaver må gerne afleveres til beboerne
Vi hører, at der er pårørende der er blevet afvist i forbindelse med at aflevere gaver til deres nærmeste. Det er selvfølgelig en fejl. Vi må gerne modtage gaver til beboerne – via døren ved Rødovrevej 325.

 

Tilføjet den 15. april 2020:

Påsken har været god på Dorthe Mariehjemmet. Der er en enkelt beboer, som i påsken blev testet for Corona. Heldigvis blev vedkommende testet negativ, og var altså ikke smittet med Covid-19. De pårørende har fået besked direkte.

Efter at en medarbejder før påske blev testet positive, er flere medarbejdere blevet testet henover påsken. Alle har heldigvis været negative, og altså ikke smittet.

I påsken har en lokal virksomhedsejer I Rødovre doneret blomster til samtlige plejebeboere i kommunen. På beboernes vegne takker vi mange gange. Blomsterne har givet stor glæde blandt beboerne.

Herudover har Hotel D’Angleterre doneret blomsteropsatser til 4 Mariehjem på Sjælland, heriblandt Dorthe Mariehjemmet. Vi takker Hotel D’Angleterre for de flotte blomster.

Onsdag den 15. april fik beboerne på Dorthe Mariehjemmet en koncert. Islev Kirkes organist og sanger optrådte med sang og musik på parkeringspladsen, mens alle husets beboere sad I vinduerne og I haven og nynnede med på de kendte danske sange.

Det er stadig muligt for pårørende at komme forbi og aflevere breve og gaver. De kan afleveres I administrationen ved indgangen mod Rødovrevej.

Det er også stadig muligt at facetime med beboerne. Aftal venligst et tidspunkt med personalet I gruppen.

Har man som pårørende lyst til at sende et brev til en beboer, tilbyder vi, at man kan maile brevets indhold (incl. fotos) til dorthe@mariehjem.dk . Vi printer herefter brevet, lægger det i en kuvert og afleverer det til pågældende beboer.

Endelig er det muligt at man i visse tilfælde kan mødes og snakke gennem hegnet til haven. Det vil under alle omstændigheder være en individuel vurdering. Nogle beboere vil ikke få gavn af et sådan møde, og vil blot blive forvirret. Derfor skal det aftales på forhånd med personalet i gruppen.

Tilføjet den 8. april 2020:

Flere pårørende har spurgt, om de må have samvær med beboere i Dorthe Mariehjemmets have. Det har vi hidtil afslåede af smitteårsager.

Men vi vil gerne åbne op for, at man i visse tilfælde kan mødes og snakke gennem hegnet. Det vil under alle omstændigheder være en individuel vurdering. Nogle beboere vil ikke få gavn af et sådan møde, og vil blot blive forvirret. Derfor skal det aftales på forhånd, og det skal aftales med den koordinerende i gruppen (eller en anden koordinerende i huset). Anmod eventuelt om et sådan møde gennem hegnet på telefon 21322452.

Tilføjet den 7. april 2020:

Dorthe Mariehjemmet arbejder stadig hårdt på at være et smittefrit plejehjem.

Alle beboere har været raske. I sidste uge var der en enkelt beboere, som hostede en del. Vedkommende blev straks testet, og testen var negativ. De pårørende er blevet orienteret. Vi har således endnu ikke fået Covid-19 blandt husets beboere. Hvis en beboer får Covid-19 symptomer, bliver læge og testhold tilkaldt, og de pårørende får straks besked.

Indtil nu har vi haft en enkelt medarbejder, som blev testet positivt for Covid-19 og flere medarbejdere, som er blevet testet negativt. Så snart en medarbejder får symptomer, som minder om Covid-19, bliver vedkommende straks sendt til test på Rigshospitalet. Og indtil nu har der altså kun været en enkelt, som har vist sig at være smittet.

Vi forsøger at en hverdag, som er så normal som muligt. Selvfølgelig har vi været nødt til at aflyse aktiviteter, hvor mange er samlet, men personalet i de enkelte grupper laver aktiviteter i grupperne, så der bliver adspredelse i hverdagen. Vores huspianist, Daniel, kommer herudover rundt i grupperne og spiller musik for beboerne. Islev Kirkes organist og kirkesanger har tilbudt os en koncert en af påskedagene – på parkeringspladsen. Beboerne kan således følge koncerten fra vinduerne. Herudover har en lokalbager i Rødovre tilbudt muffins til samtlige plejehjemsbeboere i kommunen. De kommer også i løbet af påsken. Vi har heldigvis også haft flere pårørende, som er kommet forbi og afleveret kager, slik og andre gode sager i døren. Det har skabt stor glæde i gruppen og i huset. Og Dorthe Mariehjemmet har netop i dag foræret samtlige beboere et påskeæg. Alle medarbejdere har også fået et påskeæg for deres store indsats i denne tid. Alle, der ønsker at komme forbi med lidt sødt til beboerne er velkommen til at ringe til kontaktpersonen eller til gruppen for at aftale tid.

Flere benytter også muligheden for at facetime med beboerne. Det har været skønt at se de glade ansigter hos beboerne, som har ‘sludret’ med familien via vores Ipads. Pårørende, som ønsker at facetime, kan henvende sig til gruppen.

Vi ønsker alle pårørende en glædelig påske.

Bedste hilsener

Henrik Nord, forstander

 

Tilføjet den 27. marts 2020:

Disse Corona-tider er svære for jer og for beboerne. Vi oplever, at beboerne savner jer, savner jeres besøg og jeres omsorg. Og vi hører fra flere af jer, at I også savner jeres beboere og at komme på besøg i huset.

Vi er naturligvis ærgerlige over, at tingene lige nu er, som de er. Men vi forsøger at beskytte beboerne, og prøver at holde Corona-smitten ude af Dorthe Mariehjemmet.

Det har naturligvis en række omkostninger. For udover at I som pårørende ikke kan besøge os, har vi også lukket døren for håndværkere, serviceteknikere, flyttemænd og mange flere, som i det daglige får huset til at fungere. Og husets medarbejdere arbejder hårdt på at holde alle – både beboere og medarbejdere – raske og på at bevare det gode humør. Indtil nu har vi ikke haft Corona I huset, og vi satser på ikke at få smitten indenfor døren.

Med jævne mellemrum vil vi her på siden bringe nyheder fra huset. Både om stort og småt. Og vi er lige nu ved at tage en masse billeder, så I kan få et indtryk af dagligdagen i huset. Nærmere om det senere.

Vi har også anskaffet en Ipad til hver etage. Ideen er, at de skal bruge til at facetime med jer pårørende. Kontakt jeres kontaktperson, hvis I ønsker at reservere tid til en facetime-samtale med jeres beboer.

Har du som pårørende lyst til at skrive et brev til din beboer, er det nu muligt. Skriv teksten i en mail, send den til dorthe@mariehjem.dk, skriv ‘Brev til NN’ i emnefeltet (NN = beboerens navn og bolignummer), og skriv så din personlige besked. Vi vil så printe brevet ud og give det til beboeren i en kuvert. Visse beboere vil naturligvis få læst brevet højt.

Pas godt på jer selv derude. Vi passer på jeres kære her på Dorthe Mariehjemmet.

 

Ulla Thanning, Sygeplejefaglig leder

Anne Munk, Souschef

Henrik Nord, Forst